Molukse Kerk en School (compleet)

140,00

H.E. Niemeijer en Th. van den End

Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

 

Deze bronnenuitgave bevat de correspondentie van de oudste Protestantse kerk van Azië, van 1605 tot 1791, voor zover bewaard in diverse archieven (met name het Arsip Nasional te Jakarta en het Nationaal Archief in Den Haag).
Toen Ambon in 1605 onder gezag van de VOC kwam, leefden er dankzij de Portugese missie duizenden christenen. De Nederlanders protestantiseerden de kerk in confessie, liturgie en organisatie, zoals later die op Ternate, Banda, Noord-Celebes en de Sangir-Talaud-eilanden, naar het model van de Gereformeerde kerk in Nederland. Op de gewestelijke hoofdplaatsen waren er kerkenraden, bestaande uit ouderlingen en diakenen en voorgezeten een predikant; de VOC zorgde voor kerkgebouwen en benoemde predikanten, krankbezoekers en schoolmeesters. Inheemse gemeenten en kleinere vestigingen werden geleid door een  (inheemse) schoolmeester en werden regelmatig gevisiteerd door een predikant.


Het contact tussen de kerken onderling, met die van Batavia (die ten tijde van de VOC een centrale positie  had) en in Nederland, en  met de VOC resulteerde in een stroom van correspondenties en rapportages. Ze verschaft unieke informatie over de situatie in de Molukken, gedurende twee eeuwen, over vestiging en uitbreiding van kerk en onderwijs, de toestand van de bevolking. tot in de kleinste negorij toe. .

---

Deel  1, Gouvernement Ambon, 1605-1791
Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 264 + 265
Band 1, 1605-1690 (ISBN 978-90-5216-184-6), 593 pagina's
Band 2, 1690-1791 (ISBN 978-90-5216-185-3), 574 pagina's

Deel  2, Gouvernement Ternate, 1612-1791
Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 266 + 267
Band 1, 1612-1697 (ISBN 978-90-5216-186-0), 428. pagina's
Band 2, 1698-1791 (ISBN 978-90-5216-187-7), 401 pagina's

Deel  3, Gouvernement Banda, 1625-1790
Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 268 (ISBN 978-90-5216-188-4), 536 pagina's

Deel  4 , Inleiding, bijlagen en registers
Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 269 (ISBN 978-90-5216-189-1), 380 pagina's
 
---


vier delen in zes banden, met illustraties en kaarten
jaar van uitgave 2015
formaat 180 x 270 mm, 2882 pagina’s totaal (in zes banden)
garenloos, gelijmd