Onderzoeksgids Bataafs Franse tijd

30,00

J. Roelevink
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

In 1795 kwam een einde aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Na een overgangsperiode van 1795 tot 1798 zijn tot 1813 achtereenvolgens vijf verschillende staatsregelingen van kracht geweest. In elk tijdvak werd gestreefd naar een volledige nieuwe opzet van het landelijke en soms ook het provinciale bestuur en de rechtspraak. De instellingen kregen dan nieuwe namen en soms andere taken. De gids biedt inzicht in de samenhang van het bestuur per periode en de taken en de organisatie van de instellingen, met bijbehorende wetgeving en hulp bij een effectieve raadpleging van hun archieven. De gids behandelt in totaal 218 landelijke en 108 gewestelijke instellingen die zich in de Bataafs Franse tijd hebben beziggehouden met bestuur en rechtspraak in Nederland.
--
Huygens ING-Onderzoekgidsen 5
jaar van uitgave 2012
formaat 180 x 270 mm, 460 pagina’s
garenloos, gelijmd
ISBN 978-90-5216-181-5
incl. verzending