Kroniek van Sicke Benninge

41,00

F.A.H. van den Hombergh (†), E.O. van der Werff met medewerking van A.J. Rinzema (†)
Kroniek van Sicke Benninge – Croniken der Vreescher landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen

De kroniek van Sicke Benninge is een regionale kroniek over de geschiedenis van Friesland en Groningen. Deze bestaat uit drie delen: De herkomst van het Friese volk vanaf de Trojanen, inclusief een bespreking van de Friese vrijheid; een ingelaste kroniek van de Groninger Johan van Lemego over de jaren 1110-1478, en als omvangrijkste deel een kroniek over de periode van ca. 1491-1530, bijgehouden aan de hand van actualiteit en geschreven op basis van schriftelijke bronnen, herinnering en mondelinge getuigenissen. Dit laatste deel behandelt de periode waarin de stad Groningen eerst haar macht over de Ommelanden vestigde en waarin deze machtige ‘stadsstaat’ ruim een generatie later successievelijk de Saksische, Gelderse en Bourgondisch-Habsburgse machthebbers accepteerde. De teksteditie wordt voorafgegaan door drie inleidingen over het leven en werk van Sicke Benninge, over de bronnen van de kroniek van Sicke Benninge en tot slot over de handschriften, oude edities en de nieuwe kroniektekst.
--
jaar van uitgave 2012
formaat 240 x 160 mm, pagina’s CXXXIV + 720 (in twee banden)
garenloos, gelijmd
ISBN 978-90-5216-180-8
incl. verzending