Classicale Acta Gelderland

60,00

C. Ravensbergen
Classicale Acta 1573-1620. Deel IX: Provinciale synode Gelderland


De classis, een kerkelijke vergadering, was in de late 16e en in de 17e eeuw de spil van het hervormde kerkelijk leven. Zij vormde het bestuurlijke middenniveau tussen de plaatselijke kerkenraad en de provinciale synode. Alle zaken van enig belang kwamen in de classis aan de orde. In de uitgavereeks “Classicale acta” wordt per classis de tekst van de notulen uitgegeven. De uitgaven beginnen steeds met de oudste bewaard gebleven acta, meestal uit het laatste kwart van de zestiende eeuw. Ze eindigen met 1620, toen na de Nationale Synode van 1618-1619 het proces van hervorming organisatorisch werd afgesloten. De notulen van de classis worden waar nodig kort toegelicht. Verder zijn lijsten opgenomen van de gemeenten en de predikanten in de classis. Elk deel bevat een inleiding en een index op personen, plaatsen en zaken.

De acta geven inzicht in de organisatie van de kerk, de opleiding en beroeping van predikanten, de verhouding tussen kerk en wereldlijke overheden, de doorwerking van de reformatie en theologische geschillen. Tal van maatschappelijke onderwerpen worden besproken, zoals armoede, onderwijs, huwelijksleven, bijgeloof en toverij. Classicale acta bevatten daarom gegevens voor de kerk-, de sociaal- en de mentaliteitshistoricus.

De provinciale synode van Gelderland omvatte de classicale vergaderingen van de Kwartieren van Nijmegen, de Graafschap en de Veluwe. De voornaamste zijn die van Nijmegen, Zutphen en Arnhem.
--
RGP-reeks Kleine Serie 111
jaar van uitgave 2011
formaat 240 x 160 mm, pagina’s XCVI + 1028 (in twee banden)
garenloos, gelijmd
ISBN 978-90-5216-170-9
incl. verzending